Czynniki wpływające na długowieczność

Przeciętna długość życia człowieka kształtuje się obecnie około „biblijnej granicy” 70 lat, jednak, jak wiemy, niektórzy ludzie żyją krócej, a inni dłużej niż wspomniana przeciętna. Jest to przykład odchyleń indywidualnych. Warto przyjrzeć się ludziom cieszącym się życiem długim i pełnym wigoru, ponieważ mogą oni służyć za modele normalnego, fizjologicznego starzenia się. Jakie czynniki pozwalają im żyć dłużej i lepiej niż przeciętnie? Dziedziczność i elita biologiczna Na podstawie badań naukowych można wnioskować, że prawdopodobnie dziedziczność jest owym najważniejszym czynnikiem decydującym o długowieczności. „Mądre wybranie sobie dziadków” jest od dawna receptą na długie życie dla samego siebie. Jeśli człowiek odziedziczy silną konstytucję, będzie znacznie łatwiej zwalczał choroby, przeciwności, głód i inne niebezpieczeństwa, czyhające ze strony środowiska, niż człowiek o słabszej konstytucji. Będzie miał większe szanse dłużej utrzymać się przy życiu niż przeciętny człowiek i zachować swą żywotność aż do końca. Krótko mówiąc reprezentuje on elitę biologiczną. Takich ludzi można znaleźć w każdym kraju i w każdym społeczeństwie. Odznaczają się silną konstytucją i bezbłędnym instynktem życia. Z samej definicji wynika, że nie wszyscy możemy być członkami elity, ale możemy się im bliżej przypatrzyć, ponieważ są wzorami żywotności, którą także my chcemy osiągnąć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.