Komitet wykonawczy

Komitet wykonawczy jest komitetem, który bezpośredni wchodzi w skład struktury Światowej Organizacji Zdrowia. W tym przypadku organ tego rodzaju wybierany jest na okres trzech lat kadencji poprzez zgromadzenia główne, które co roku odbywają się w Genewie. W zgromadzeniu tego rodzaju borą udział wszystkie kraje członkowskie należące bezpośrednio do Światowej Organizacji Zdrowia. Oczywiście wybory odbywają się nie co roku, lecz co trzy lata. W skład komitety wykonawczego wchodzi dwadzieścia cztery kraje, które również muszą należeć do Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to logiczne. Komitet tego rodzaju zajmuje się realizacją oraz wprowadzaniem w życie decyzji oraz wszystkich postanowień, które zostały podjęte przez Światową Organizację Zdrowia. Nie dziwi więc fakt, że komitet wykonawczy jest bardzo ważnym organem w całej strukturze instytucji regulującej poziom zdrowia społeczeństwa znajdującego się na kuli ziemskiej. Komitet wyborczy zaraz po organach decyzyjnych jest najważniejszym komitetem w strukturze instytucji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.