Angielskie społeczeństwo

Angielskie społeczeństwo z pewnością nie zawsze zachęca do współdziałania Przepisy emerytalne są często zbyt rygorystyczne, brak wystarczających możliwości alternatywnego podejmowania pracy płatnej lub dobrowolnej po przejściu na emeryturę, a także przez kobiety, których rodziny opuściły dom. Sytuacja taka odbiera starszym obywatelom możliwości sprawdzenia się i pozbawia społeczeństwo ogromnego kapitału doświadczenia, umiejętności i zrozumienia. Niektórzy szczęśliwcy potrafili „wydzierżawić” sobie życie na nowo. Dla ilustracji tego zjawiska przedstawię dwa przypadki. W pewnego emerytowanego handlowca wstąpił zupełnie „nowy duch” odkąd, za pośrednictwem organizacji dobroczynnej, wykorzystuje swoje zdolności zawodowe do udzielania ludziom porad w sprawach podatkowych i finansowych. Pewna pani, której dzieci już dorosły, wyspecjalizowała się i działa w charakterze „doradcy małżeńskiego”, z korzyścią dla swych klientów i dla siebie. Można mieć nadzieję, że coraz większa liczba ludzi na emeryturze, ale jeszcze w pełni sił, będzie z powodzeniem organizować sobie działalność różnego typu po przejściu na emeryturę. Nacisk ze strony tej części społeczeństwa zmusi do niezbędnych przemyśleń i doprowadzi do działania we właściwym kierunku. Ludzie gromadzą bogactwo z zadowoleniem, radością i dumą. W taki pozytywny sposób można także „gromadzić” i lata. Jeżeli traktujemy życie jako proces ciągły, to każdy przemijający rok pozostawia zwiększający się zakres doświadczenia, zaufania we własne siły, wiedzy, zainteresowań, krytycyzmu, zrozumienia i tolerancji. Innymi słowy, zamiast uważać starzenie się za równoznaczne ze zmniejszeniem się naszej jakości, możemy na nie patrzeć tak jak na starzenie się wina. Wino musi mieć niezbędny czas i odpowiednie warunki, aby mogło osiągnąć doskonałą jakość i niezwykłą szlachetność. Dla siebie musimy w dużym stopniu sami stworzyć odpowiednie warunki a zacząć należy od pozytywnej postawy wobec życia. W ciągu „naszej podróży” używam rozmyślnie tego słowa przez życie zmienia się nasza ocena wartości. We wcześniejszych latach mierzymy naszą wartość zewnętrznymi oznakami sukcesu, później wartość nasza polega na jakości naszej osobowości wzbogacanej przez długie życie.