Aspekty umysłowe i emocjonalne

Nasze życie jest stosunkowo mało zróżnicowane z fizycznego punktu widzenia: wszyscy trawimy pokarmy w taki sam sposób, takie same prawidła rządzą naszymi ruchami,nasza przemiana materii odbywa się w przebiegu tych samych reakcji biochemicznych i tak dalej. Dlatego nie trudno zestawić dokładne wskazówki, w jaki sposób, uwzględniając określone czynniki fizyczne, możemy uzyskać poprawę zdrowia i zwiększenie sprawności. Nie dotyczy to jednak sfer umysłowej i emocjonalnej w naszym życiu. Pod tym względem napotykamy prawdziwe bogactwo różnorodności u człowieka. Istnieje tyleż światów uczuciowych i umysłowych, ilu istnieje ludzi, gdyż tu dochodzi do głosu indywidualność. Ogólne prawidła mogą być w obrazie naszego życia wewnętrznego uważane najwyżej za kanwę, na którą nałożono wiele warstw farby w różnych wzorach i barwach. Taka różnorodność wykracza oczywiście poza zasięg tej książki. Niewiele sensu miałoby zajmowanie się ogólnymi prawidłami rządzącymi czynnikami umysłowymi i emocjonalnymi, gdyby były one samodzielne i gdyby je można było rozłączyć od fizycznych. Ale jak przekonaliśmy się wcześniej, elementy fizyczne, umysłowe i uczuciowe życia są ze sobą nierozłącznie powiązane i nawzajem od siebie zależne. Dlatego też czynniki umysłowe i emocjonalne należy rozpatrywać w aspekcie ich wartości dla całkowitej jakości naszego życia. Można je rozważać tylko bardzo ogólnie, posługując się paru przykładami. Będziemy się właściwie zastana wiać, co jest dla nas korzystne, a co nie, w nadziei, że tego rodzaju ogólne refleksje mogą rzucać nieco światła na niektóre zagadnienia.