Biura organizacji

Jak wiemy, główna siedziba instytucji znajduje się w Genewie., jednak jak wspomniano, w strukturze tego typu instytucji możemy wyróżnić aż sześć biur regionalnych, które rozmieszczone są na różnych krańcach całej kuli ziemskiej. Nie dziwi iwę fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia posiada taki ogromny zasięg działania oraz taki prestiż na arenie międzynarodowej. W tym przypadku możemy wyróżnić obecność biura w Afryce. Znajduje się ono w miejscowości Brazzaville. Jak wiemy, biuro tego rodzaju ma bardzo dużo spraw oraz zadań w sowim zakresie. Afryka nie należy odo kontynentu, który posiada wysoki stan zdrowotnych mieszkańców. To właśnie tam skierowane są często akcje pomocnicze, które mają na celu szczepienie ludności oraz pomoc ubogim. Chodzi oczywiście o pomoc medyczną przed różnymi chorobami oraz epidemiami, które mogą rozprzestrzenić się na całym świecie. Każde biuro znajduje się na innym kontynencie. Wszystko po to, aby sowim zasięgiem instytucja objęła cały świat oraz wszystkie kraje.