Członkowstwo w WHO

Każdy kraj ma prawo zostać członkiem Światowej Organizacji Zdrowia. Nasz piękny kraj, czyli Polska już od dawna znajduje się w zestawieniu krajów członkowskich opisywanej w niniejszym tekście organizacji. Jednak jak wiemy, nie wszystkie kraje są w zestawieniu tego typu państw. Światowa Organizacja Zdrowia posiada obecnie pod opieką sto dziewięćdziesiąt trzy kraje. To nie są wszystkie państwa na naszej planecie. Jeszcze wiele krajów może zostać członkami tego typu organizacji. W tym przypadku jest jedna reguła. Wszystkie kraje, które bezpośrednio należą do ONZ muszą zostać członkami również Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO. Taki jest wymóg przynależności do tego typu organizacji. Polska, jako że należy do ONZ, została również wpisana do krajów członkowskich WHO. Jest to logiczne posuniecie, które zapewnia nam odpowiednią ochronę oraz opiekę zdrowotną. Jednak istnieje wiele krajów, które nadal nie są członami WHO. Światowa Organizacja Zdrowia stara się na każdym kroku pokazać sowimi poczynania nimi, że warto należeć do tego typu organizacji.