Czynniki wpływające na długowieczność

Przeciętna długość życia człowieka kształtuje się obecnie około „biblijnej granicy” 70 lat, jednak, jak wiemy, niektórzy ludzie żyją krócej, a inni dłużej niż wspomniana przeciętna. Jest to przykład odchyleń indywidualnych. Warto przyjrzeć się ludziom cieszącym się życiem długim i pełnym wigoru, ponieważ mogą oni służyć za modele normalnego, fizjologicznego starzenia się. Jakie czynniki pozwalają im żyć dłużej i lepiej niż przeciętnie? Dziedziczność i elita biologiczna Na podstawie badań naukowych można wnioskować, że prawdopodobnie dziedziczność jest owym najważniejszym czynnikiem decydującym o długowieczności. „Mądre wybranie sobie dziadków” jest od dawna receptą na długie życie dla samego siebie. Jeśli człowiek odziedziczy silną konstytucję, będzie znacznie łatwiej zwalczał choroby, przeciwności, głód i inne niebezpieczeństwa, czyhające ze strony środowiska, niż człowiek o słabszej konstytucji. Będzie miał większe szanse dłużej utrzymać się przy życiu niż przeciętny człowiek i zachować swą żywotność aż do końca. Krótko mówiąc reprezentuje on elitę biologiczną. Takich ludzi można znaleźć w każdym kraju i w każdym społeczeństwie. Odznaczają się silną konstytucją i bezbłędnym instynktem życia. Z samej definicji wynika, że nie wszyscy możemy być członkami elity, ale możemy się im bliżej przypatrzyć, ponieważ są wzorami żywotności, którą także my chcemy osiągnąć.