Dobry stan zdrowia

Wyznaczniki przygotowane przez uczonego Marc’a Lalonde’a pokazują, że nie tyko porady lekarskie oraz odpowiednie żywienie przyczynia się do prowadzenia zdrowego trybu życia. To my sami decydujemy, jakie wyznaczniki będziemy brać pod uwagę podczas prowadzenia naszego osobistego życia codziennego. Warto w tym miejscu podkreślić słowo osobistego, gdyż jak możemy się domyśleć, każdy może decydować sam o sowim życiu. Jednak podczas podejmowania ważnych decyzji warto rozważyć wiele argumentów, które mogą być za prowadzeniem zdrowego trybu życia. Istnieją oczywiście argumenty przeciw, jednak jest ich bardzo mała ilość. Na pewno jednym z nich jest brak czasu oraz silnej woli. To najczęstsze przypadki, kiedy ludzie decydują się na zaniechanie prowadzenia zdrowego trybu życia. Szybko jednak zrozumieją swój błąd gdy przyjdzie im Mierzyc się z poważną chorobą lub schorzeniem wywołanym przez podjęcie tego rodzaju decyzji. To pokazuje nam, że warto jednak dbać o dobry stan naszego zdrowia oraz o prowadzenie zdrowego stylu życia.