Inne zadania organizacji

To jednak nie wszystko. Polepszanie stosunków międzynarodowych na tle zdrowotnym, przeciwdziałanie epidemiom oraz chorobom zakaźnym to tylko dwa podstawowe cele organizacji zdrowotnej. Światowa Organizacja Zdrowia stawia jednak przed sobą o wiele więcej celów oraz działań, które oczywiście przyczynią się do poprawy standardów zdrowotnych społeczeństwa mieszkającego na naszej planecie. W tym przypadku do takich działań możemy zaliczyć bezpośrednie ustalanie norm zdrowotnych dotyczących składu leków i żywności. Jak wiemy, lekarstwa są bardzo potrzebne podczas różnego rodzaju chorób, a odpowiednie odzywanie pozwoli nam prowadzić zdrowy i bez chorobowy tryb życia. Nie dziwi wiec fakt, że ustalone normy oraz działania społeczne, które podejmowane są przez Światową Organizację Zdrowia są tak bard rdzo cenione oraz powszechnie respektowane. Kraje członkowskie muszą stosować się do tych norm. Jak wiemy takich krajów jest sto dziewięćdziesiąt trzy, także normy te okrążają cały świat swoim działaniem.