Kliniki nadzoru zdrowia

Zapobiegawczy aspekt aktywnego zdrowia można by najlepiej rozwiązać stwarzając specjalne kliniki dla ludzi starszych. W naszym kraju tj. w Wielkiej Brytanii przyp. tłum. jest ich ciągle bardzo mało, ale gorąco wierzę, że ich liczba będzie wzrastać. Tego rodzaju kliniki charakteryzują się podejściem do pacjenta w zasadzie podobnym jak w klinikach dziecięcych, które stały się integralną częścią służby zdrowia i ochrony dziecka i w dużym stopniu przyczyniły się do powstania znacznie zdrowszych pokoleń dzieci. Wspomniane kliniki dla niemowląt i dzieci są instytucjami wyraźnie różnymi od szpitali dla dzieci chorych. Kliniki te zajmują się obserwacją normalnych zdrowych dzieci. Ocenia się ich rozwój i w razie jakiegokolwiek zaburzenia kompetentny personel może poradzić rodzi com, aby udali się ze swym dzieckiem do specjalisty. Dokładnie na takiej samej zasadzie oparta jest działalność klinik dla osób starszych, jak na przykład klinika w East Kilbride w Szkocji. Względnie sprawni starsi ludzie zgłaszają się tam na wstępne dokładne badanie lekarskie, a później na badania kontrolne w regularnych odstępach czasu. Otrzymują porady w sprawach ogólnych dotyczących odżywiania czy gimnastyki, omawia się także wszelkie problemy domowe, społeczne i finansowe. W razie konieczności organizuje się spotkanie w celu wysłuchania opinii działacza społecznego. W przypadku stwierdzenia choroby w czasie badania, pacjent zostaje skierowany do specjalisty lub przekazany na odpowiednie leczenie w szpitalu. Sprawdza się także stan uzębienia, słuchu i wzroku. Nie jest dążeniem takich klinik zastąpienie działalności lekarza ogólnego, gdyż funkcjonują one jako ośrodki nadzoru zdrowia. Gdyby stworzona została sieć tego rodzaju ośrodków w całym kraju, to poważnie zmniejszone zostałoby obciążenie lekarzy i ambulatoriów przyszpitalnych. Klinika mogłaby wykrywać banalne schorzenia, niewielkie ułomności i wczesne objawy chorób. Ludzie starsi często lekceważą takie zmiany, gdyż mylnie uznają je za nierozłącznie towarzyszące starzeniu się. W ten sposób może dojść do stanów chronicznych, wymagających później interwencji lekarzy. Regularne zgłaszanie się w klinice zapewniłoby element ciągłości w opiece zdrowotnej i przyczyniłoby się do poprawy warunków i samopoczucia
starszych ludzi.