Kolejne zadania

W tym przypadku możemy opisać pozostałe dwie kategorie, które regulują zadania oraz role psychologii zdrowia. Jak wiemy, wszystkie role dzielą się na trzy główne kategorie. W tym przypadku możemy wyróżnić druga z nich, czyli kategorię działań praktycznych na terenie medycyny. Kategoria tego rodzaju posiada w swojej strukturalnej budowie takie zagadnienia jak praca z pacjentem, rozwiązywanie problemów dotyczących organizacji placówek medycznych oraz załamująca się wyjaśnianiem problemów między relacją pacjenta i lekarza. Jak widać rola tego rodzaju jest bardzo ważna, a wręcz kluczowa. Ostatnia kategoria reguluje promocję zdrowia. W tym przypadku mamy styczność z takimi pojęciami jak tworzenie podstaw teoretycznych dla pacjenta oraz edukacja psychologiczna dla ludności, która chce po prostu prowadzić zdrowy tryb życia. Wszystkie role oraz kategorie psychologii zdrowia są bardzo ważne. Nie należy ich lekceważyć oraz zaniedbywać. Może skończyć się to negatywnymi skutkami na podłoży psychicznym naszego organizmu.