Kolejne zadania

Jednak to nie wszystko. Polepszanie stosunków międzynarodowych na tle zdrowotnym to tylko jeden z wielu argumentów oraz celów, jakie przed sobą stawiają działacze i władze WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Kolejnym już bardziej konkretnym oraz przejrzystym celem instytucji jest zwalczanie chorób zakaźnych. Jak wiemy, epidemie różnego rodzaju pochłonąć mogą swoim działaniem setki tysiące istnień. Światowa Organizacja Zdrowia nie może na to pozwolić. Organizuje więc sztaby kryzysowe oraz spotkania wszystkich przedstawicieli państw. Wszystko po to, aby na takich spotkaniach móc w razie wybuchu epidemii klub choroby zakaźnej szybko działać oraz zaprzestać rozprzestrzenianiu się tejże choroby. W tym przypadku w grę wchodzi kwarantanna oraz oddzielenie zakażonych terenów od tych, na których epidemia jeszcze nie dotarła. Oczywiście wszystkie zalecenia podejmowane są przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. To ona podczas wybuchu e[epidemii lub innych chorób międzynarodowych odgrywa kluczową rolę.