Kolejni szefowie WHO

Do kolejny szefów Światowej Organizacji Zdrowia na pewno zaliczyć możemy Duńczyka, który nazywał się Halfdan T. Mahler. Pełnił on urząd szefostwa w Światowej organizacji Zdrowia od roku 1973 do roku 1988. Daje to nam piętnaście lat piastowania tego rodzaju opisywanego w niniejszym tekście urzędu. Jego następcą był Japończyk, Hiroshi Nakajima. Osoba o tym imieniu oraz nazwisku pełniła urząd prezesa Światowej Organizacji Zdrowia od roku 1988 do roku 1998. Daje to nam pełne dziesięć lat zajmowania stanowiska prezesa Światowej Organizacji Zdrowia. Jego następcą był piaty z kolei prezes, który zasiadał na fotelu dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia. Gro Harlem Brundtland. Z pochodzenia Norweg. Pełnił on urząd tego rodzaju od 1998 roku do 2003 roku. W porównaniu z poprzednimi prezesami, pięć lat piastowania urzędu nie było zbyt długim okresem. Jednak nie najkrótszym w karierze tego typu organizacji. Jak pokażą kolejne karty historyczne, prezesami byli ludzie, którzy znacznie krócej mogli cieszyć się tego rodzaju urzędem.