Kontakty między ludzkie

Człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Zostało to nawet udowodnione, ponieważ dla prawidłowego rozwoju dzieci potrzebna jest troska, miłości i ciepło okazywane przez rodziców a także przez rówieśników. To jak postrzegają nas ludzie i jak się donas odnoszą ma wpływ na nasze zachowanie, na naszą samoocenę, która często przekłada się na jakość naszej pracy. Kiedy nie mamy znajomych lub w pracy doświadczamy nieuprzejmości nasza aktywność spada. Człowiek bez miłości staje się jałowy. Może popaść w depresje w każdym wieku. Depresja z powodu samotności lub inne kłopoty jak stosowanie używek często dotyka młodzieży. Samotność, brak poczucia przydatności dotyka ludzi starszych. Często popadają oni w depresje, przestają jeść lub wygadują głupoty. Mogą również zamknąć się na ludzi i stać się opryskliwi dla innych. Dla zachowania zdrowia psychicznego i właściwej samooceny niezbędne jest przebywanie wśród ludzi. Człowiek ma ciągłą potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem od dziecka, aż do śmierci, jest do dla niego ważne.