Potrzeba rozmowy

Oprócz rozwoju fizjologicznego w trakcie naszego życia dojrzewa również nasza psychika. Od dziecka uczymy się żyć w społeczeństwie, uczymy się kontaktować z innymi ludźmi. Obecność drugiego człowieka jest niezbędnym elementem do prawidłowego rozwoju naszej psychiki i do nabycia umiejętności komunikowania się nie tylko werbalnie, a także niewerbalnie, a także do naszego rozwoju umysłowego. Sama obecność jednak nie wystarczy. Udowodniono to kiedyś w eksperymencie, który polegał na tym, że dzieci podzielono na dwie grupy. Obie grupy dostawały takie same posiłki, warunki sanitarne, ale jedna grupa dostawała posiłki, a pracownicy ani nikt z dorosłych tam przebywających nie odzywał się do dzieci, dzieci nie były przytulane. Druga grupa dzieci była przytulana, a pracownicy rozmawiali z dziećmi i nie traktowali ich ozięble. Dzieci z drugiej grupy rozwijały się szybciej, zaś pierwsze grupa była przygnębiona i ich rozwój został opóźniony. Jednak potrzeba rozmowy czy ciepła potrzebna jest nam nie tylko w dzieciństwie, ale wciągu całego życia.