Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia jest jednym z działów zdrowotnej psychologii, która reguluje wpływy zjawisk na nasze samopoczucie, a co za tym idzie stan zdrowia. Jak już wspomniano, zdrowie psychologiczne jest pojęciem bardzo obszernym regulującym wiele rodzajów oraz pod rodzajów. W rym przypadku opisywana psychologia zdrowia retest właśnie takim swoistym pod rozdziałem ogólnego pojęcia zdrowia psychicznego. Jest to bardzo ważny pod rozdział. Dział tego rodzaju zajmuje się objaśnianiem zjawisk, które mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie. Jak wiemy, współgra to bezpośrednio również z naszym stanem zdrowia. Nie należy jest więc lekceważyć tego rodzaju działu, który pokazuje nam, jakie czynniki mogą wpływać na człowieka oraz na jego psychikę. Oczywiście to tylko uogólniona teoria, gdyż na każdego człowieka może wpływać w różnorodnym stopniu inny czynnik psychologiczny. Nie zmienia to jednak faktu, że psychologia zdrowia jest bardzo potrzebna oraz ważna w oddziaływaniu zdrowia ludzkiego.