Sam ocena dziecka

Wpływ na zachowanie i przystosowanie do życia dziecka mają rodzice. To oni kształtują jego charakter. Od najmłodszych lat dziecko musi być przytulane, obdarzone miłością i rodzinnym ciepłem. Powinno znać wartość rodziny, swoją wartość i przede wszystkim czuć się bezpieczne i przynależne do rodziny. Kiedy dziecko czuje się niechciane, wątpi w siebie, ma niską samoocenę, czuje się gorsze niż inne dzieci. Często w przyszłości popada w konflikty i szuka poparcia w złym towarzystwie. Czuje, że musi zaimponować rówieśnika czymś innym niż swoją osobowością, dlatego sięga po narkotyki, papierosy, czy alkohol. Na samoocenę dziecka wpływa reakcja dziecka na sukcesy. Kiedy chwalimy dziecko i mówimy mu, że jest mądre, dziecko to wierzy w to, czuje się docenione i osiąga kolejne sukcesy. Zaś gdy na sukces dziecka reagujemy niezadowoleniem, nie ma ono kolejnej motywacji do działania i nie osiąga sukcesów, często ma zachwianą wiarę we własne możliwości. Innym czynnikiem wpływającym na samoocenę dziecka są jego relacje z rówieśnikami, na co rodzice mają już mniejszy wpływ.