Sole mineralne

Dla prawidłowej przemiany materii niezbędne są odpowiednie i zrównoważone ilości różnych soli mineralnych, ponieważ wchodzą one w skład wielu płynów śród i poza komórkowych, a także biorą udział w wielu reakcjach chemicznych zachodzących w obrębie ciała. Wapń i fosfor występują w twardej części substancji kości. Żelazo wchodzi w skład hemoglobiny barwnika krwi wypełniającego krwinki czerwone i jest odpowiedzialne za przenoszenie tlenu w obrębie krwi. Fosfor jest ważnym składnikiem tkanki nerwowej. Sód, potas, wapń i magnez współpracują w równowadze elektrolitowej. Istnieją jeszcze inne substancje, określane jako pierwiastki śladowe, zwane tak ze względu na minimalne ilości, w jakich są potrzebne, ale bez których człowiek nie może sprawnie funkcjonować, na przykład kobalt, miedź, fluor, jod, mangan, molibden i cynk. Podobnie jak w przypadku witamin, rozsądnie jest profilaktycznie przyjmować niektóre preparaty soli mineralnych. U ludzi starszych dość często spotyka się dwa rodzaje schorzeń: łagodną postać niedokrwistości i osteoporozę, czyli zanik kostny. Niedokrwistość może wywoływać objawy zobojętnienia, znużenia i apatii, które tak wielu ludzi uznaje za normalne towarzyszki postępującej starości. Na szczęście niedokrwistość na tle zwykłego niedoboru żelaza może być łatwo wyleczona przez podawanie żelaza. W przeszłości leczeniu żelazem towarzyszyły często nie przyjemne objawy uboczne ze strony przewodu pokarmowego, ale współczesne preparaty zawierające żelazo po zwalają tego uniknąć. Niedokrwistość można łatwo rozpoznać za pomocą prostego badania krwi. Naturalnymi źródłami obfitującymi w żelazo są jarzyny liściaste, zielone i żółte, ziemniaki, świeże i suszone owoce, mięso, drób, ryby, jaja, chleb wzbogacany, wyroby mączne z pełnego ziarna. W przypadkach zaniku kostnego istnieje dodatkowe zapotrzebowanie na wapń. Środki żywności obfitujące w wapń jak mleko i jego produkty, owoce, większość jarzyn, sałat i ryb można uzupełniać preparatami soli
wapnia.