Struktura organizacji

Wielka instytucja zajmująca się zadaniami oraz celami bezpośrednio dotyczącymi stanu zdrowia społeczeństwa. Jest to ogromna, międzynarodowa organizacja. Jak można się domyśleć, wewnątrz niej panuje podział oraz odpowiednia struktura, która pozwala na sprawną prace oraz bardzo dobrą organizację i podział pracy. W tym przypadku możemy wyróżnić wiele stanowisk oraz działów, które bezpośrednio pochodzą pod ogólny termin Światowej Organizacji Zdrowia. W strukturze opisywanej w niniejszym tekście organizacji możemy zaliczyć obecność takich pod działów jak: Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Rada Wykonawcza oraz Sekretariat. To jednak nie wszystko. Organizacja o skrócie WHO posiada również sześć biur regionalnych. Nie dziwi więc fakt, że instytucja tego typu działa na skalę światową. Wyniki oraz skutki działań podejmowanych przez Światową Organizację Zdrowia są systematycznie wydawane w piśmie o nazwie Official Records of the World Health Organization. To pozwala na swoisty wgląd w działania organizacji.