Układ nerwowy

Najmniejszą jednostką budującą układ nerwowy człowieka jest komórka nerwowa, czyli neuron. Każdy neuron składa się z aksonu, który wyprowadza sygnał z komórki nerwowa i kilka dendrytów, które sygnał te przekazują. Układ nerwowy jest siecią nerwów rozprowadzonych po całym ciele. Zgodnie ze schematem receptor, czyli odbiornik sygnału, neurony pośredniczące i efektor, czyli na przykład mięsień. Kiedy zobaczymy psa sygnał z receptora trafia przez układ nerwowy do mięśnia, co sprawia, że zaczynamy uciekać. Sygnał ten może być elektryczny, w postaci fali depolaryzacyjnej lub chemiczny, przekazywany przez neuroprzekaźniki. W sytuacjach stresowych, kiedy poziom stresu jest zbyt wysoki i ciągły nasze neuroprzekaźniki zaczynają działać wolniej co powoduje opóźnione reakcje na bodźce. Na tej zasadzie działa też wiele leków przeciwbólowych, które osłabiają działanie neuroprzekaźników, dlatego po niektórych lekach nie wolno jeździć samochodem, ponieważ nasza reakcja mogłaby być opóźniona. Również na takiej zasadzie działają leki przeciw chorobą psychicznym.