WHO

WHO jest swoistym skrótem pewnej organizacji. Po rozszerzeniu tego typu skrótu otrzymamy zwrot World Health Organization. W wolnym tłumaczeniu możemy to wyjaśnić jako Światowa Organizacja Zdrowia. Opisywana w niniejszym tekście organizacja powstała 7 kwietnia 1948 roku. Jeszcze w tym samym roku popracowała profesjonalna terminologię oraz wyjaśnienie pojęcia zdrowia. W latach późniejszych działalność WHO również była zauważalna. Regulowała ona wiele pojęć oraz wydarzeń, które bezpośrednio mogły dotyczyć zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia posiada swoją główną siedzibę w Genewie. Jak można się domyśleć, instytucja tego rodzaju jest jedną z najważniejszych instytucji na całym świecie. Nie dziwi iwę fakt, że z decyzjami WHO liczą się wszystkie kraje członkowskie, których naprawdę jest dużo. Światowa Organizacja Zdrowia obok innych organizacji takich jak ONZ lub NATO jest jedną z największych organizacji. Na pewno odgrywa znacząca role na arenie międzynarodowej, na której możemy wyróżnić obecność wielu instytucji.