Wyznaczniki zdrowia

Zdrowie jak wiemy jest popularnym oraz bardzo ogólnym terminem regulującym stan naszego życia. Oczywiście chodzi o szczęśliwy stan, w którym po prostu czujemy się dobrze pod wieloma względami. W tym przypadku mowa oczywiście o względach fizycznych, psychicznych, duchowych lub społecznych. Jednak za posiadanie takiego stanu bycia odpowiadają bezpośrednio wyznaczniki zdrowia, które zostały opracowane przez uczonego Marc’a Lalonde’a. Twierdził on, że istnieje wiele czynników, które bezpośrednio mogą wpływać na stan zdrowia ludzkości. W tym przypadku chodzi o współczynniki takie jak: biologia, środowisko, styl życia oraz opieka zdrowotna. Oczywiście te współczynniki musza ze sobą współgrać. W przeciwnym wypadku nie możemy liczyć na dobre samopoczucie oraz stan zdrowia. Wyznaczniki tego rodzaju pokazują nam aspekty, które możemy poprawić w naszym życiu by po prostu czuć się lepiej i cieszyć się życiem. Nie dziwi więc fakt, że wyznaczniki tego rodzaju zostały zaakceptowane przez społeczeństwo.