Założenia psychologii zdrowia

Każdy rodzaj zdrowia posiada swe założenia. Ponadto każdy rozdaj podchodzi do utrzymywania oraz osiągnięcia dobrego stanu zdrowia zupełnie inaczej. To pozwala nam na odróżnienie rodzajów tego typu dziedziny życia. W tym przypadku możemy wyróżnić wszystkie sformułowania oraz zalecenia bezpośrednio przypisujące się do zdrowia psychicznego, a dokładniej do jednego z pod działów tej dziedziny, czyli psychologii zdrowia. Pierwszą z nich jest znalezienie problemu w psychice człowieka. Kolejnym złożeniem jest znalezienie dwóch krańców kontinuum. Trzecim złączeniem psychologii zdrowia jest znalezienie korzyści człowieka oraz jego zdolności psychologicznych. Wszytko oczywiście na tle spychologii. Kolejnym rodzajem złączenia tejże opisywanej w niniejszym tekście dziedziny jest oczywiście położenie nacisku na zatrzymanie choroby psychicznej oraz zapobieganie jej nawrotom. Ostatnim złączeniem wchodzącym bezpośrednio w skład psychologii zdrowia jest pokazanie terminu zdrowotnego, jako nieodłącznego elementu każdego rodzaju zdrowia. W tym przypadku oczywiście zdrowia psychicznego.