Zdolność twórcza na starość

Poza zwykłą długowiecznością wśród sławnych ludzi jesz cze bardziej dodaje otuchy fakt, że wielu spośród nich nadal zajmowało się pracą z niesłabnącą werwą, nie obniżając jej jakości aż do ostatnich dni życia. Sofokles napisał swego wspaniałego Edypa, kiedy miał 90 lat. Śmierć prze rwała Platonowi w wieku 87 lat pisanie rozprawy „Prawa”. Generał spartański Agesilaus prowadził osobiście zacięte walki w polu mając 80 lat. Tycjan malował „Pietę” kiedy miał 99 i w tym wieku umarł na dżumę. Tintoretto miał 72 kiedy ukończył olbrzymi „Raj”. Michał Anioł pracował nad konstrukcją katedry Św. Piotra w Rzymie w wieku 80 lat. Tomasz Mann, Lew Tołstoj, Wiktor Hugo i inni pisarze tworzyli znakomite dzieła, kiedy mieli 70 lub 80 lat. Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Igor Strawiński i Ralph Vaughan Williams mając około 80 lat komponowali niektóre spośród swych najlepszych utworów, otwierając de facto nowe perspektywy w poszukiwaniu nowych sposobów wyrazu. Henri Matisse wykonał dekoracje i witraże dla kaplicy w Vence w roku 1951; miał wtedy 82 lata. Finlay Currie był czynnym aktorem przez 70 lat. Dame Sybil Thorndike ur. 1882 nadal występuje. Fizjolog Pawłów, kiedy zmarł na zapalenie płuc w wieku 86 lat, był u szczytu swej kariery. Sir Arthur Evans mając lat 80 prowadził wykopaliska w Knossos. Grandma Moses, malarka ludowa, zajęła się malarstwem w wieku 78, malowała do końca życia, tj. do 101 lat. Słynny trener piłkarski Amos Stagg po przymusowym przejściu na emeryturę w wieku 70 lat nie zgodził się na zakończenie swej kariery trenerskiej. Jego późniejsze sukcesy były tak nadzwyczajne, że został uznany za najlepszego trenera w roku 1943, kiedy miał 81 lat. Pozostał nadal aktywny i zmarł w wieku 103 lat. Nawet kalectwo nie zmniejsza aktywności niektórych ludzi. W ostatnich latach swego życia Augustę Renoir, mając około 70 lat, mógł malować wyłącznie, jeśli przy wiązano mu pędzel do ręki, a mimo to tworzył arcydzieła. Claude Monet cierpiał na zaćmę, zanim ukończył 60 lat, a jeszcze mając 80 lat malował wielkie obrazy, stosując bardziej wyrazistą technikę. Geograf Mercator napisał traktat w wieku 80 lat, chociaż był częściowo sparaliżowany po udarze mózgu.