Zgromadzenia WHO

Każda większa instytucja międzynarodowa organizuje zgromadzenia, które odbywają się zazwyczaj w głównej siedzibie organizacji. Również w przypadku Światowej Organizacji Zdrowia takie zgromadzenia maja miejsce. Opisywane w niniejszym tekście zgromadzenia odbywają się raz do roku w głównej siedziby Światowej Organizacji Zdrowia. Mowa oczywiście o instytucji bezpośredni znajdującej się w mieście o nazwie Genewa. Podczas tego typu zgromadzeń podejmowane są różnorodne decyzje związane z działalnością instytucji oraz wszystkie te, które mogą zaważyć o losach projektów dotyczących bezpośrednio poprawy warunków zdrowotnych na naszej planecie. Nie dziwi więc fakt, że wszystkie kraje członkowskie organizacji muszą wysyłać delegacje na tego typu zgromadzenia. Również podczas tego typu zgromadzeń wybierany jest na okres trzech lat Komitet Wykonawczy. Jednak wybory tego rodzaju odbywają się co trzecie spotkanie. W skład komitetu wykonawczego wchodzą dwadzieścia cztery kraje członkowskie. To one są wybierane podczas głosowania.